Mogul Rallye Železné hory je za dveřmi

06.08.2014

Pro soutěžící i diváky je připraven klasický formát tří průjezdů třemi rozdílnými úseky. Ty budou mít při letošní Rallye Železné hory délky 7,7  9,7 a 6,5 kilometru. Jedná se o výrazně modifikované úseky z minulých ročníků, jejichž trasa byla změněna z cca jedné poloviny. Aktivnější čtenáři si posčítají a pronásobí, pro ostatní je pak informace, že celková délka měřených úseků bude 71,4 kilometru.

I přes komplikace v přípravě a z nich vyplývající zpožděné publikování zvláštních ustanovení i spuštění přihlášek je zájem posádek o start na „Železných“ enormní. Původně avizovanou propustnost trati pro 95 soutěžních vozů pořadatelé navýšili na 110 a i tato kvóta byla naplněna více než týden před uzávěrkou přihlašování. Aktuální seznam přihlášených již čítá včetně předjezdců, legend a účastníků jízdy pravidelnosti 126 dvojic. Některé z nich jsou tak v pozici náhradníků. Je tedy zřejmé, že Rallye Železné hory se těší oblibě srovnatelné třeba s velice populární Radouní a to je pro pořadatele jen tou nejlepší vizitkou.

Termín uzávěrky přihlášek tak není třeba pro posádky opakovat, namístě však je informace o platbě startovného. Kdo zaplatí později, než v pondělí 11. srpna, připlatí si proti včas platícím rovnou tisícovku. 

Dále dejme slovo řediteli soutěže Marku Šimíkovi: „Pro tento ročník jsme se snažili především zajistit zajímavé a technické úseky, snížit průměrnou rychlost na RZ a jako jeden z prvků bezpečnosti společně se zástupci asociace jezdců stanovit zpomalovací prvky. V potaz jsme museli vzít  důkladnou přípravu práce pořadatelů, informovanost obyvatel, 100% radiové zabezpečení, diskutují se bezpečnostní plány, zóny pro diváky, turistické trasy, atd.. Pohybujeme se na hranicích CHKO a ne všechny úseky mohly být povoleny, takže přes všechny varianty jsme nakonec připravili 3 RZ, které budou posádky absolvovat 3x. První je pozměněn na úseku po startu, jinak je znám z minulých ročníků. Druhý je složen rovněž z minulosti, ale uprostřed je nový úsek a závěrečná třetina se jede v opačném směru, než posádky mohou znát. Na trati se několikrát mění tempo a je v několika pasážích hodně náročná. Třetí úsek je z 90% zcela nový, velmi technický s mnoha prvky, které rallye jen může nabídnout a kromě dálnic a silnic I. a II. třídy nabízí všechny druhy asfaltového povrchu. Technické pasáže jsou prošpikovány mnoha horizonty, skoky a sjezdy ze suchého povrchu do klouzavého prostředí. Dnes proběhla kontrola se zástupcem asociace jezdců a po drobných změnách v detailech snese úsek nejvyšší srovnání. Posádky se mají na co těšit.“

„Nemůžeme opomenout ani přípravu pro diváckou obec. Tradičně budou všechny posádky v pátek odpoledne představeny na Resselově náměstí v Chrudimi, nebude chybět ani malá show. Vzhledem k tomu, že soutěž je velmi kompaktní – mezi rychlostními úseky jsou vzdálenosti kolem 10 km – bude i náročný divák mít možnost v sobotu shlédnout část posádek v jedné sekci na 2 místech,“ dává ředitel soutěže první ochutnávku informací i divákům a pokračuje: „Především bych chtěl poděkovat všem místním zástupcům obcí a obyvatelům za důvěru a spolupráci při přípravě i vlastním průběhu automobilové soutěže.“

autor: Radek Vojtěchovský

KomentářePřidat komentář